English

AANPAKKEN NAMAAK SUCCESVOL PRODUCT

Een bedrijf zag zijn meest succesvolle product in jaren klakkeloos nagemaakt worden in China en voor dumpprijzen worden verkocht.

Jarenlange research had geleid tot een innovatief product waarmee het Nederlandse bedrijf al snel een groot marktaandeel in Nederland en Europa wist te veroveren.

Op enig moment werden er online kopie├źn van het product aangeboden. Niet lang daarna lag het ook in Nederlandse winkels. De makers beweerden dat hun imitatieproduct over dezelfde eigenschappen en functionaliteit zou beschikken als het product van het Nederlandse bedrijf.

Een imitatieproduct werd besteld en bleek gekopieerde software te bevatten. Bij de Nederlandse distributeurs werd een inval gedaan met een deurwaarder en politie. Er werd beslag gelegd op inbreukmakende voorraden en op de administratie. De inbreukmakende partij zag af van een procedure en een schikking is bereikt waarbij de inbreukmakende partij een onthoudingsverklaring heeft getekend om –op straffe van een dwangsom – geen producten van het Nederlandse bedrijf meer na te maken en een schadevergoeding te betalen.

Meer cases.