English

GESCHIL OPZEGGING MANAGEMENT-CONTRACT

Het komt regelmatig voor dat artiesten, al dan niet terecht, ontevreden zijn over het management, terwijl er vanuit het management geen sprake is van duidelijke “wanprestatie”. De artiest denkt makkelijk uit het contract te kunnen stappen. Helaas valt dat nog wel eens tegen.

Ofwel het contract, ofwel regels uit de wet of jurisprudentie, kunnen meebrengen dat er een claim van de manager komt op de artiest. De manager meent nog recht te hebben op het doorbetalen van zijn commissie. Deze strijd tussen partijen blijft lastig omdat elke zaak net weer anders blijkt dan voorgaande gevallen.

Vaak is een schikking de beste optie: veel beter dan in een lange en kostbare procedure moeten wachten op een onzekere uitkomst. Want in dit soort zaken is er vrijwel nooit een winnaar aan te wijzen.

Meer cases.