English

Muziekplagiaat TV-commercial

Ons kantoor stond componisten bij die opdrachtmuziek hebben gemaakt voor gebruik in een TV commercial van een grote adverteerder. De muziek werd al enige maanden op radio en TV uitgezonden. Toen volgde een claim van de muziekuitgevers die meenden dat deze opdrachtmuziek te veel leek op een compositie van bij hen aangesloten componisten. Daarop volgde een intensieve discussie over gelijkenissen, verschillen in beide composities, ondersteund door rapporten van musicologen van beide partijen. Geen enkel argument bleek de ander partij te overtuigen. Partijen besloten uiteindelijk de zaak te schikken om zo een lange rechtsgang met hoge kosten en onzekerheid te vermijden. Een vaststellingsovereenkomst werd opgesteld, waarbij de commercial-componisten een redelijk bedrag als afkoopsom betalen voor het risico dat zij een procedure zouden kunnen verliezen. Wel bleef de commercial muziek bij Buma op hun naam staan, waardoor zij zelf alle uitzendvergoedingen voor de commercial op TV kunnen blijven innen. Veel van dit soort zaken lopen uiteindelijk op deze manier af, waarbij uiteraard de hoogte van de afkoopsom varieert. De hoogte hangt af van de angst c.q. het zelfvertrouwen van de betreffende partijen over de uitkomst van een procedure. Waarbij ook geldt dat sommige partijen geen energie willen steken in procedures en liever snel  het geschil opgelost willen zien.

Meer cases.