English

Doorstart na faillissement

Ons kantoor adviseert regelmatig partijen die een doorstart willen maken met een (bijna) failliet bedrijf of bepaalde activa willen overnemen. Waardevolle assets van een onderneming zijn vaak het personeel, merken, software, ontwerpen of andere rechten van intellectuele eigendom. Het overnemen van personeel valt niet af te dwingen. Uiteraard is een werknemer na faillissement vrij om te gaan en staan waar hij/zij wil. Wel is het veelal zo dat goed personeel vaak aan de slag gaat bij die partij die een bepaald merk voortzet en/of met bepaalde software blijft werken. Dit, nu het personeel bekend is met het merk en/of de software.  Wil je een doorstart maken dan is het zaak om uit het faillissement de rechten van intellectuele eigendom te kopen (handelsnaam, merk, software, ontwerpen, know how, etc.). Het komt vaak voor dat deze rechten niet zijn geactiveerd op de balans waardoor de waarde zich moeilijk laat bepalen. Daarbij is het soms ook “wat de gek er voor geeft”. Een curator geeft standaard geen enkele garantie t.a.v. de rechten die hij verkoopt, en zeker niet aangaande de rechten van intellectuele eigendom. Het is dus zaak om goed uit te (laten) zoeken of je inderdaad wel die rechten koopt die je denkt te kopen. Het kan zijn dat de rechten bezwaard zijn met een pandrecht, op naam staan van een andere vennootschap dan de vennootschap die in staat van faillissement verkeerd. Wanneer er sprake is van door een onderneming ontwikkelde software, (waar soms derde partijen ook nog rechten op kunnen doen gelden), welke software in licentie is gegeven, zodat er ook nog licentiehouders bij een faillissement betrokken zijn, wordt het al snel (heel) complex. Ons kantoor kan alle opties op een rij zetten en u van advies dienen.

Meer cases.