English

GAME DEVELOPMENT OVEREENKOMST

Voor een sectorinstelling stelden wij een bijzondere game development overeenkomst op, waarin werd bepaald dat de resultaten van een aantal pilot projecten door andere partijen gebruikt moest kunnen worden, zonder copyright-overdracht.

Door in het begin op een faire manier rekening te houden met de belangen van de developers hoefde er later minder hard onderhandeld te worden over de verdeling van de auteursrechten.

Meer cases.