English

Nieuw wet contracten auteurs

Nieuw wet contracten auteurs

Sinds 1 juli 2015 is er nieuwe wetgeving van kracht geworden die de positie van auteurs en artiesten in contracten ondersteund. Heel kort samengevat: de auteur of artiest heeft voor exploitatie van zijn rechten altijd recta op een ‘redelijke’ vergoeding en ‘onredelijke’ of veel te langlopende contractsbepalingen kunnen worden vernietigd. In een aantal onderhandelingen die wij voor cliënten voeren voor artiesten maar ook voor exploitanten wordt deze nieuwe wet nu ‘ingezet’ in de discussie over rechten.

More

Algemene voorwaarden dance events

Algemene voorwaarden dance events

Ons kantoor stelt veelvuldig algemene voorwaarden op voor organisatoren van dance- of muziek evenementen en festivals. Daarin staan alle mogelijke bepalingen opgesomd die moeten gelden richting de bezoeker van het evenement. De algemene voorwaarden worden van toepassing door de (online) aankoop van een ticket. Uiteraard bevatten deze voorwaarden bepalingen over wat met de bezoeker wel en niet ‘mee naar binnen mag’, maar ook zaken die niet zo voor de hand liggen.

More

Muziekplagiaat TV-commercial

Muziekplagiaat TV-commercial

Ons kantoor stond componisten bij die opdrachtmuziek hebben gemaakt voor gebruik in een TV commercial van een grote adverteerder. De muziek werd al enige maanden op radio en TV uitgezonden. Toen volgde een claim van de muziekuitgevers die meenden dat deze opdrachtmuziek te veel leek op een compositie van bij hen aangesloten componisten.

More

Doorstart na faillissement

Doorstart na faillissement

Wil je een doorstart maken dan is het zaak om uit het faillissement de rechten van intellectuele eigendom te kopen (handelsnaam, merk, software, ontwerpen, know how, etc.). Het komt vaak voor dat deze rechten niet zijn geactiveerd op de balans waardoor de waarde zich moeilijk laat bepalen. Daarbij is het soms ook “wat de gek er voor geeft”. Een curator geeft standaard geen enkele garantie t.a.v. de rechten die hij verkoopt, en zeker niet aangaande de rechten van intellectuele eigendom.

More

PRODUCER TEKENT DEAL MET U.S. LABEL

PRODUCER TEKENT DEAL MET U.S. LABEL

Een van de populairste Nederlandse DJ/producers kreeg een meerjarig contract aangeboden door een groot Amerikaans label en muziekuitgeverij. Ondertussen kreeg de cliënt vergelijkbare aanbiedingen van andere gegadigden. De uitdaging in deze zaak was het adviseren van de cliënt over het scala aan mogelijkheden en het komen tot een juiste keuze.

More

DISTRIBUTIE CONTRACT BUSINESS SOFTWARE

DISTRIBUTIE CONTRACT BUSINESS SOFTWARE

Onlangs stelden wij voor een vaste cliënt een standaard internationaal software distributiecontract op, met extra aandacht voor IP bescherming en cloud-based diensten. Met dit distributiecontract kon onze cliënt gaan bouwen aan zijn internationale netwerk.
 

AANPAKKEN NAMAAK SUCCESVOL PRODUCT

AANPAKKEN NAMAAK SUCCESVOL PRODUCT
Een bedrijf zag zijn meest succesvolle product in jaren klakkeloos nagemaakt worden in China en voor dumpprijzen worden verkocht. More

PRIVACY POLICY VOOR APP STORES

PRIVACY POLICY VOOR APP STORES

Amazon wijzigde haar voorwaarden voor de Android App Store en stelde privacy voorwaarden verplicht. Voor een gamesstudio pasten wij onze bestaande voorbeelden voor mobile app policies aan, rekening houdend met het relatief grote aantal partijen met wie de studio samenwerkte.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE DIENST

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE DIENST

Een internetbedrijf heeft een online dienst ontwikkeld waarmee het inkoopproces binnen bedrijven sterk vereenvoudigd kan worden. De software is in staat goedkopere alternatieven voor te stellen voor goederen die ingekocht moeten worden en houdt bij wat er zoal wordt ingekocht.

More

GESCHIL OPZEGGING MANAGEMENT-CONTRACT

GESCHIL OPZEGGING MANAGEMENT-CONTRACT
Het komt regelmatig voor dat artiesten, al dan niet terecht, ontevreden zijn over het management, terwijl er vanuit het management geen sprake is van duidelijke “wanprestatie”. De artiest denkt makkelijk uit het contract te kunnen stappen. Helaas valt dat nog wel eens tegen. More

CONFLICT OPRICHTERS TECHNOLOGIE BEDRIJF

CONFLICT OPRICHTERS TECHNOLOGIE BEDRIJF

Het ging goed met het nieuwe bedrijf, heel goed. Iedereen leek wel in het succes te willen mee delen. De bom barstte toen bleek dat een van de oprichters alle merknamen en domeinnamen op zijn eigen B.V. had geregistreerd in plaats van op de gezamenlijke werkmaatschappij.

More

WERELDWIJD CONTRACT VOOR DJ SHOW

WERELDWIJD CONTRACT VOOR DJ SHOW

Veel concepten voor evenementen worden onder licentie door een lokale partner in het buitenland georganiseerd. Het opstellen van een contract voor een dergelijke licentie-overeenkomst vergt kennis en ervaring met alle details die bij een evenement komen kijken. Alles dient er op gericht te zijn om het originele concept zo veel mogelijk te bewaken en te beschermen.

More

PRIVACY COMPLIANCE AD PLATFORM

PRIVACY COMPLIANCE AD PLATFORM

Voor een aanbieder van een innovatief RTB-platform keken wij naar de mogelijke beperkingen van privacyregelgeving en cookiewetgeving. Met lichte technische aanpassingen in de dienstwerd deze, in tegenstelling tot die van de concurrenten, compliant.

More

DANCE FEEST WINT VAN VOETBAL

DANCE FEEST WINT VAN VOETBAL

Onze cliënte had een geldig huurcontract om in een stadion een groot evenement te mogen houden. Hoewel alle 30.000 beschikbare kaarten al waren uitverkocht, was er toch een kort geding nodig om het stadion en de betreffende voetbalclub ervan te overtuigen dat de voetbalwedstrijd moest uitwijken naar een ander stadion.

More

GAME DEVELOPMENT OVEREENKOMST

GAME DEVELOPMENT OVEREENKOMST

Voor een sectorinstelling stelden wij een bijzondere game development overeenkomst op, waarin werd bepaald dat de resultaten van een aantal pilot projecten door andere partijen gebruikt moest kunnen worden, zonder copyright-overdracht.

More

IP IN FAILLISSEMENT

IP IN FAILLISSEMENT

Een meubelbedrijf overleefde de economische crisis niet en ging failliet. De eigenaresse wilde door met drie design stoelen die nog wel geld opleverden. De auteursrechten op de ontwerpen van de designstoelen vielen in de failliete boedel, zodat niet de eigenaresse maar de curator hier zeggenschap over had.

More