English

Algemene voorwaarden dance events

Ons kantoor stelt veelvuldig algemene voorwaarden op voor organisatoren van dance- of muziek evenementen en festivals. Daarin staan alle mogelijke bepalingen opgesomd die moeten gelden richting de bezoeker van het evenement. De algemene voorwaarden worden van toepassing door de (online) aankoop van een ticket. Uiteraard bevatten deze voorwaarden bepalingen over wat met de bezoeker wel en niet ‘mee naar binnen mag’, maar ook zaken die niet zo voor de hand liggen. Daar valt te denken aan afzeggen van artiesten, overmacht door extreme weersomstandigheden, intrekking van de vergunning en allerlei zaken waarbij de aansprakelijkheid van de organisator wordt uitgesloten of beperkt. Gebruikt de organisator geen goede voorwaarden dan kan hem dat in geval van schade, annulering of een incident duur komen te staan. Naast voorwaarden ten opzichte van de bezoekers worden ook vaak algemene voorwaarden opgesteld ten opzichte van (creatieve) dienstverleners of leveranciers van bijvoorbeeld goederen die worden gehuurd voor gebruik op het evenement. Bij dit type voorwaarden licht de nadruk ook op eigendom van en/of schade aan het geleverde, intellectuele eigendom op de creatie van speciaal gemaakte onderdelen, betaling en aansprakelijkheid bij schade en verzekering daarvan.

Meer cases.